Extres Descripció Preu
Idioma Adicional Afegeix un altre idioma al teu projecte 99 €
Secció adicional Afegeix més informació i/o opcions Idioma principal: 50 €
Idioma secundari: 25 €
Firma Email Dissenyem la firma para els teus emails 49 €
Disseny Logotip Crearem el teu logotip, amb el millor disseny i resultat 199 €
Hora Manteniment Una hora de Servei Web, per a modificar, afegir, actulizar... 39 €
Pack Manteniment 5 5 hores de manteniment web 189 €
Pack Manteniment 10 10 hores de manteniment web 349 €